බුකියේ මං

14 වෙඩි කනවද? පු* දෙනවද?

මේ කෙටි ලිපිය ලියන්න පාදක උනේ මෑතකදී කොහේද හමුදා කඳවුරක පුහුණුව ලබන ගෑණු ළමයෙක්ට පුහුණු කරවන නිලධාරියෙක් පහර දීම ගැන මධ්‍යස්ත මතධාරීන් සහ සුචරිත වාදීන් අතරේ සිද්දියට සම්බන්දව සිදු උන අදහස් දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් .

ලොකු කතා උවමනා නෑ . යුධ පුහුණුව කියන්නේ මොකක්ද? . අහ්හ් එහෙමත් ඕනේ නෑ ... මෙහෙම කියමු අරගලයක ජයග්‍රහණය කෙරෙහි තීරණාත්මක සාධකය මොකක්ද?. සරලවම දරා ගැනීමේ හැකියාව වැඩිපුර ඇති තැනැත්තා තව දිනක් සටන් කිරීම උදෙසා ඉතුරු වෙන එක  නෙවෙයිද? . එවැනි තැනැත්තන් වැඩි ප්‍රමාණයක් අයිති වන කණ්ඩායම අරගලයක් ජයග්‍රහණයක් කරනවා නෙවෙයිද?